MĚSTO A SVĚTLO

MODERNÍ MĚSTO MEZI SVĚTLEM A TMOU

21. června 2022

O2 UNIVERSUM | PRAHA

S ohledem na aktuální situaci spojenou s konfliktem na Ukrajině a pomocí českých měst a obcí uprchlíkům ze zasažených oblastí přesouváme konferenci na nový termín. Nový termín konference je 21. června 2022. Místo konání zůstává nezměněno. Přihlášky účastníků zůstávají v platnosti.


KONFERENCE SE MŮŽETE ZÚČASTNIT PREZENČNĚ I ONLINE

SVĚTLO v architektuře veřejného prostoru, SVĚTLO z hlediska techniky a technologií,

SVĚTLO jako téma pro investory, výrobce a dodavatele,

SVĚTLO v jeho environmentálních souvislostech, SVĚTLO z pohledu legislativy a dotací.

Nejen o tom budou diskutovat zákonodárci,

zástupci ministerstev, municipalit, odborné a vědecké veřejnosti a všech,

kteří se pohybují v oblasti veřejného osvětlení českých měst a obcí.

Pořádáno pod záštitou paní HELENY LANGŠÁDLOVÉ, ministryně pro vědu, výzkum a inovace

a

pana JANA CHABRA, radního hl. m. Prahy.


Partneři:

Mediální partneři:


Pořadatel:

Ve spolupráci s:

Organizátor: