MĚSTO A SVĚTLO

MODERNÍ MĚSTO MEZI SVĚTLEM A TMOU

Covid


Na konferenci se budeme řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády ČR. Uděláme vše pro to, abyste se na akci cítili bezpečně, a proto budeme potřebovat Vaší součinnost. Žádáme o dodržování pravidel, která budou zveřejněna před akcí a budou odpovídat aktuální situaci. Cena vložného nezahrnuje náklady na PCR nebo antigenní testování a ochranné pomůcky.


Partneři:

Mediální partneři:


Pořadatel:

Ve spolupráci s:

Organizátor: