MĚSTO A SVĚTLO

MODERNÍ MĚSTO MEZI SVĚTLEM A TMOU

Program

Moderuje Michala Hergetová

8.00 Zahájení registrace účastníků

9.00 Zahájení konference

9.10 Panel 1: Světlo – architektura – veřejný prostor

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, první náměstek primátora Hl. města Prahy

prof. Ing. arch. Roman Koucký, koucky-arch.cz, s.r.o.

ak. arch. David Wittassek, QARTA Architektura, s. r. o.

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

10.00 Panel 2: Světlo – environmentální souvislosti

Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

RNDr. Hana Konrádová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., senátor, Senát Parlamentu ČR

10.50 Komerční přestávka

11.10 Panel 3: Světlo – technika

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Ing. Milan Hampl, předseda představenstva PREdistribuce, a. s.

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., předseda České společnosti pro osvětlování, z.s.

Ing. Jiří Skála, odborný garant veřejného osvětlení

Gabriel Lukáč, FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. skupina PRE

12.00 Panel 4: Světlo – investoři – dodavatelé – výrobci

Tomáš Jílek, předseda představenstva, Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Ing. Petr Palička, Penta Investments

Zdeněk Soudný, Asociace developerů z.s.

zástupci investorských, dodavatelských a výrobních společností

12.50 Oběd

13.50 Panel 5: Světlo – legislativa – dotace

Ing. Jan Klečka, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky

zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ing. Regina Dulavová, zástupkyně ředitele odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu

Anna Pasková, M.A., ředitelka odboru, Ministerstvo životního prostředí ČR

14.40 Panel 6: Panel politiků

Mgr. Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

Tomáš Jílek, předseda představenstva, Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Tomáš Kadeřábek, výkonný ředitel Asociace developerů z.s.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, první náměstek primátora Hl. města Prahy

Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro strategické plánování, veřejný prostor a životní prostředí

15.30 Předpokládané ukončení konference

19.00 Večerní setkání pro zástupce partnerů v Rezidenci primátora hl. m. Prahy


Partneři:

Mediální partneři:


Pořadatel:

Ve spolupráci s:

Organizátor: