MĚSTO A SVĚTLO

MODERNÍ MĚSTO MEZI SVĚTLEM A TMOU

Program

Moderuje Michala Hergetová

8.00 Zahájení registrace účastníků

9.00 Zahájení konference

9.10 Panel 1: Světlo – architektura – veřejný prostor

prof. Ing. arch. Roman Koucký, Fakulta architektury ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, první náměstek primátora Hl. města Prahy

Ing. arch. Jiří Řezák, QARTA Architektura, s. r. o.

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., Národní památkový ústav

10.00 Komerční přestávka

10.05 Panel 2: Světlo – environmentální souvislosti

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

RNDr. Hana Konrádová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., senátor, Senát Parlamentu ČR

10.55 Komerční přestávka

11.00 Panel 3: Světlo – technika

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Ing. Milan Hampl, předseda představenstva PREdistribuce, a. s.

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., předseda České společnosti pro osvětlování, z.s.

Ing. Jiří Skála, odborný garant veřejného osvětlení

zástupce FRONTIER TECHNOLOGIES s.r.o.

11.50 Oběd

12.50 Panel 4: Světlo – investoři – dodavatelé – výrobci

Tomáš Jílek, předseda představenstva, Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Ing. Petr Palička, Penta Investments

zástupci investorských, dodavatelských a výrobních společností

13.40 Komerční přestávka

13.45 Panel 5: Světlo – legislativa – dotace

Ing. Jan Klečka, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Petr Žák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky

zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

zástupce Ministerstva životního prostředí ČR

zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

14.35 Komerční přestávka

14.40 Panel 6: Panel politiků

Mgr. Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

Mgr. Michal Vozobule, náměstek primátora statutárního města Plzeň pro oblast dopravy

a životního prostředí

15.30 Předpokládané ukončení konference

19.00 Večerní setkání pro zástupce partnerů v Rezidenci primátora hl. m. Prahy


Partneři:

Mediální partneři:


Pořadatel:

Ve spolupráci s:

Organizátor: