PROGRAM KONFERENCE


MODERUJE MICHALA HERGETOVÁ

08:00 – 09:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ, RANNÍ KÁVA

09:00 – 09:10

ZAHÁJENÍ KONFERENCE, ÚVODNÍ SLOVO

09:10 – 10:00

PANEL 1: MĚSTO VE SVĚTLE – SVĚTLO, URBANISMUS, ARCHITEKTURA

Ing. arch. Ludvík Grym, P.A.W., GRYM & ŠKRABAL

Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Brno

Přednáška na téma: Podstata světla a jeho vnímání

Ing. Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler

Ing. Karel Zoch, Magistrát města Plzně

Mgr. Zdeněk Čižmář, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

10:00 – 10:50

PANEL 2: SVĚTLO VE MĚSTĚ – FUNKCE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

JUDr. Milan Fára, Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality

prof. Ing. Michal Vik, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Přednáška na téma: Vliv spektrálního složení světla na zrakový výkon pozorovatele

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Česká společnosti pro osvětlování, z. s.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jiří Tesař, Česká společnost pro osvětlování z. s., Technická univerzita Liberec

10:50 – 11:00

PŘESTÁVKA NA KÁVU

11:10 – 12:00

PANEL 3: NOC VE MĚSTĚ – VLIV SVĚTLA NA PROSTŘEDÍ

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Česká společnosti pro osvětlování, z. s.

Přednáška na téma: Kvantifikace zdrojů světla ve venkovním prostředí

Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Ing. Vladimíra Primas, projektantka

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Anna Pasková, M.A., Ministerstvo životního prostředí ČR

12:00 – 12:50

PANEL 4: LEGISLATIVA A TECHNICKÉ NORMY

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

JUDr. Petra Adámková, Ph.D., právnička

Přednáška na téma: Vliv nového stavebního zákona na povolování veřejného osvětlení

Anna Pasková, M.A., Ministerstvo životního prostředí ČR

Pavel Sněhota, Sněhota C&C, s.r.o.

Jiří Voráček, Ostravské komunikace, a.s.

pplk. JUDr. Sabina Burdová, Dopravně správní úřad

12:50 – 13:50

OBĚD

13:50 – 14:40

PANEL 5: TRENDY A INOVACE

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Česká společnosti pro osvětlování, z. s.

Ing. arch. Ludvík Grym, P.A.W., GRYM & ŠKRABAL

Radek Pechman, RADEK PECHMAN

Ing. Rudolf Svoboda, Signify Commercial Czech Republic s.r.o.

Tomáš Bartoš, Schréder Czech Republic a. s.

Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky

14:40 – 15:30

PANEL 6: FINANCOVÁNÍ, DOTACE A SPRÁVA – ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Ing. Regina Dulavová, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor energetické účinnosti a úspor

JUDr. Milan Fára, Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality

Michal Polanecký, Schréder Czech Republic a.s.

Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky

Pavel Sněhota, Sněhota C&C, s.r.o.

Josef Smolík, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z. s.

Mgr. Kristýna Kubínová, obec Studnice

15:30

ZÁVĚREČNÉ SLOVO

*změna programu vyhrazena

PŘEDNÁŠEJÍCÍ


doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

Česká společnosti pro osvětlování, z. s.

prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

právnička

Mgr. Ing. arch. Petr Kurfürst, Ph.D.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav teoretické fyziky a astrofyzikySPECIÁLNÍ PARTNER:


PARTNER:


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:


ZÁŠTITA:


POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: