PROGRAM KONFERENCE


Moderuje Michala Hergetová

08:00–09:00 Registrace účastníků, ranní káva

09:00–09:10 Zahájení konference, úvodní slovo

09:10–12:40 BLOK A – SVĚTLO A PROSTOR

Blok o podstatě světla a jeho významu pro člověka, o přírodních a umělých zdrojích světla, o parametrech a hlediscích, které ovlivňují světelné prostředí a o práci se světlem při návrhu venkovního i vnitřního osvětlení.


09:10–10:00 Panel 1: Světlo v exteriéru


Téma bloku


 • vliv venkovního osvětlení na noční obraz měst a obcí, energetická náročnost, zelená řešení, pocit bezpečí, bezpečnost dopravy i životní prostředí
 • venkovní osvětlení ulic, parků, budov, sportovišť a pracovišť s ohledem na udržitelné řešení a provoz
 • pohled architektů, urbanistů, projektantů, zástupců státní správy i samosprávy

———————————————————————————————

Přednášející

 • prof. Ing. arch. Roman Koucký, koucky-arch.cz, s.r.o., ČVUT v Praze, fakulta architektury

Panelisté

 • Mgr. Ondřej Boháč, Institut plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy
 • Anna Pasková, M.A., Ministerstvo životního prostředí ČR
 • doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D., Univerzita Karlova, přírodovědecká fakulta, katedra fyziologie
 • prof. Ing. Dionýz Gašparovský, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislave, FEI


10:00–10:50 Panel 2: Světlo v interiéru


Téma bloku


 • vliv osvětlení na atmosféru, vnímání tvaru, struktury i barev prostorů, předmětů i povrchů;
 • význam denního a umělého osvětlení a jeho vlivu na zrakový výkon, zrakovou pohodu, bezpečnost i energetickou náročnost;
 • pohled architektů, projektantů, zástupců státní správy i samosprávy;

———————————————————————————————

Přednášející

 • Ing. arch. Josef Pleskot, AP ateliér
 • Ing. Petr Žák, Ph.D., ateliér světelné techniky, s.r.o.

Panelisté

 • Ing. arch. Ludvík Grym, P.A.W.
 • Ing. arch. Jan Kasl, Česká komora architektů, JK ARCHITEKTI, s.r.o.
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, fakulta stavební
 • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., VŠB v Ostravě, fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Ing. Pavel Stupka, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem

10:50–11:10 PŘESTÁVKA NA KÁVU


11:10–12:00 Panel 3: Projekt osvětlení


Téma bloku


 • role a obsah projektu osvětlení v projektové dokumentaci staveb;
 • návaznost projektu osvětlení na architektonické a stavební řešení, na požárně bezpečnostní řešení, řešení elektroinstalace a energetické náročnosti;
 • možnosti zvyšování kvality osvětlení ve fázi projektování a výstavby;

———————————————————————————————

Panelisté

 • Ing. Lubomír Mudroň, Artlite Studio, spol. s r.o.
 • Ing. Karel Dvořáček, ČKAIT
 • Ing. Jan Klečka, ČKAIT
 • Ing. Petr Žák, Ph.D., ateliér světelné techniky, s.r.o.
 • Ing. Martin Demel, Národní referenční laboratoř, Ministerstvo zdravotnictví

12:00–12:40 Eva Le Peutrec

Světlo v architektuře

12:40–13:30 OBĚD

13:30–14:00 KOMERČNÍ BLOK

14:00–17:40 BLOK B – OSVĚTLENÍ V PRAXI

Blok o technických řešeních, parametrech a hlediscích ovlivňující osvětlení s ukázkami realizací venkovního i vnitřního osvětlení.


14:00–14:50 Panel 4: Osvětlení veřejných prostranství


Téma bloku


 • příklady a ukázky osvětlení veřejných prostranství;
 • vliv veřejného osvětlení na noční vzhled, atmosféru i bezpečnost veřejných prostranství;
 • možnosti omezení rušivých vlivů venkovního osvětlení na okolní prostředí.

———————————————————————————————

Přednášející

 • prof. Ing. Dionýz Gašparovský, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislave, FEI

Panelisté

 • akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt, GEM.vision
 • Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
 • Tomáš Jílek, Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 • JUDr. Milan Fára, Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality


14:50–15:40 Panel 5: Venkovní osvětlení architektur


Téma bloku


 • příklady a ukázky osvětlení venkovních architektur;
 • vliv osvětlení architektur na noční atmosféru i orientační a identifikační funkci v sídlech i krajině;
 • možnosti omezení rušivých vlivů venkovního osvětlení na okolní prostředí;


———————————————————————————————

Přednášející

 • prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek, ČVUT v Praze, fakulta architektury, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Panelisté


 • doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., ČVUT v Praze, fakulta stavební
 • Ing. Ladislav Tikovský, ateliér světelné techniky s.r.o.
 • Ing. Karel Zoch, Magistrát města Plzně, Odbor památkové péče
 • Josef Smolík, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, z.s.
 • doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., VUT v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

15:40–16:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU


16:00–16:50 Panel 6: Osvětlení společenských prostor


Téma bloku


 • příklady a ukázky osvětlení kulturních a společenských prostorů;
 • vliv osvětlení na vnímání tvaru, struktury i barev prostorů, předmětů i povrchů;
 • možnosti využití moderní světelné techniky a její technické vlastnosti;

———————————————————————————————


Panelisté

 • Mgr. Pavla Beranová, JAMU
 • Ing. Lubomír Mudroň, Artlite Studio, spol. s.r.o.
 • Ing. arch. Ondřej Šefců, ÚOP v Praze


16:50–17:40 Panel 7: Osvětlení pracovních prostor


Téma bloku


 • příklady a ukázky osvětlení pracovních prostorů;
 • požadavky na zdraví, bezpečnost a energetickou účinnost;
 • možnosti využití denního a umělého osvětlení;

———————————————————————————————

Přednášející

 • prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek, ČVUT v Praze, fakulta architektury, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Panelisté

 • Ing. arch. Luboš Sekal, A.A.L.S., atelier architektury
 • Ing. Petr Gavlák
 • Ing. Lubomír Mudroň, Artlite Studio, spol. s.r.o.
 • Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, fakulta stavební
 • Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem

18:00 SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ A NETWORKING

18.9.2024

09:00–09:10 ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE KONFERENCE

09:10–11:40 BLOK C – SVĚTELNÁ TECHNIKA

Blok zaměřený na ukázky použití typových i atypických svítidel a světelných zdrojů při návrhu vnitřního i venkovního osvětlení.


09:10–10:00 Panel 8: Integrace osvětlení do architektury


Téma bloku


 • příklady a ukázky integrace světelných zdrojů do konstrukcí staveb i interiérových prvků;
 • výhody a nevýhody integrace osvětlení do architektury;
 • technické možnosti a specifikace parametrů světelné techniky při integraci do architektury.

———————————————————————————————

Panelisté

 • Ing. arch. Josef Pleskot, AP ateliér
 • Ing. Petr Žák, Ph.D., ateliér světelné techniky s.r.o.
 • akad. arch. Ing. arch. Libor Kábrt, GEM.vision


10:00–10:50 Panel 9: Typová svítidla


Téma bloku


 • kategorizace svítidel dle typologie – příklady a ukázky typových svítidel pro vnitřní i venkovní osvětlení;
 • členění typů svítidel dle architektonického uplatnění – druhy, popis a parametry typových svítidel;
 • použití typových svítidel v různých aplikačních oblastech;

———————————————————————————————

Přednášející

 • Ing. arch. Luboš Sekal, A.A.L.S., atelier architektury


Panelisté


 • Ing. Petr Gavlák
 • Ing. arch. Ludvík Grym, P.A.W.
 • Mgr. Pavla Beranová, JAMU


10:50–11:40 Panel 10: Atypická svítidla


Téma bloku


 • příklady a ukázky atypických svítidel pro společenské a kulturní prostory;
 • návrh moderních a historických atypických svítidel;
 • specifikace jejich technických parametrů atypických svítidel;

———————————————————————————————

Panelisté


 • Ing. Lubomír Mudroň, Artlite Studio, spol. s.r.o.
 • Ing. arch. Ondřej Šefců, ÚOP v Praze

11:40 PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ KONFERENCE

11:40 OBĚD

PARTNEŘI


Další partnery pro vás budeme postupně zveřejňovat.

SPECIÁLNÍ PARTNER:

ZÁŠTITA:

ODBORNÍ GARANTI:

ORGANIZÁTOR:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

TĚŠÍME SE NA VÁS!

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

POŘADATEL:

Tato aktivita je financována z příspěvku na činnost dle §320a písmeno a) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

© copyright 2024 by SEKURKON s.r.o. | Obchodní podmínky